Památky a zajímavosti v Plzni

Náměstí Republiky

Náměstí Republiky

Plzeňskému hlavnímu náměstí Republiky vévodí překrásná gotická katedrála sv. Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v České republice. Najdete zde celou řadu nádherných historických domů, spoustu kaváren a restaurací. V průběhu roku se zde konají desítky kulturních akcí, slavností a festivalů. Stejně tak zde mají své místo tradiční sezónní a farmářské trhy. V době založení města bylo se svými rozměry 139 x 193 m jedním z největších v Evropě, nyní se pyšný třemi zlatými moderními kašnami, které představují heraldické figury z plzeňského znaku – anděla, velblouda a chrtici. Na náměstí a v jeho přilehlém okolí najdete několik muzeí, galerií a další cenných historických památek, které stojí za návštěvu. Příjemně posedět můžete v nedalekých městských sadech.

Web »

Velká a Stará synagoga

Velká a Stará synagoga

Židé žijí na Plzeňsku již od 14. století, v průběhu staletí bylo v Plzni celkem pět synagog, z nichž se do dnešní doby zachovaly jen dvě - Stará synagoga, kterou najdete ve vnitrobloku domů ve Smetanových sadech (Původně zde bývala i židovská škola, nyní na jejím místě najdete netradiční Památník obětem holocaustu) a Velká synagoga.

Velká synagoga, postavená v roce 1893 v maursko-románském stylu, je druhou největší v Evropě (a čtvrtou na světě). Je svědectvím bohaté židovské obce v Plzni, která byla bohužel v průběhu nacistické okupace v letech 1939 - 1945 téměř zdecimována. Historická budova prošla koncem 20. století náročnou rekonstrukcí a kromě náboženských účelů slouží díky vynikající akustice a unikátní atmosféře i jako koncertní a výstavní sál.

Nově zrekonstruovaná Stará synagoga se nachází v docházkové vzdálenosti od Velké synagogy. Je skrytá ve vnitrobloku v blízkosti Smetanových sadů, takže je jí při prohlídce města velice snadné minout. Nicméně za prohlídku rozhodně stojí.

Web »

Katedrála sv. Bartoloměje

Katedrála sv. Bartoloměje

Skutečnou dominantou Plzně je katedrála sv. Bartoloměje, jejíž stavba započala spolu se založením města a byla dokončena počátkem 16. století. Chrám je národní kulturní památkou, stejně jako opuková socha na jeho hlavním oltáři, známá Plzeňská madona. Socha představuje tzv. „krásný styl“ období gotiky. Katedrála se pyšní nejvyšší kostelní věží v České republice (102,6 m), z jejíchž ochozů můžete na celé město a jeho okolí shlížet z výšky 60 metrů. Šternberská kaple s visutým svorníkem pochází z 1. pol. 16. století. V roce 1993 zřídil papež Jan Pavel II. v Plzni biskupství a chrám sv. Bartoloměje se stal katedrálou. Sousoší na vnější východní straně chrámu znázorňuje Krista na hoře Olivetské, chráněného řadou malých andělíčků, z nichž jeden vám podle legendy splní i ta nejtajnější přání…

Web »

Loosovy interiéry

Loosovy interiéry

Jedinečným architektonickým skvostem, který v Plzni vytvořil světoznámý architekt Adolf Loos ve 30. letech 20. století pro bohaté investory z řad místní židovské komunity, je soubor osmi dochovaných bytových interiérů. Kromě jedinečného prvorepublikového designu umožňují komentované prohlídky Loosových interiérů zajímavý pohled do způsobu bydlení tehdejší židovské komunity. Každý z interiérů má navíc svůj osobitý příběh, v němž se prolínají často tragické soukromé osudy jednotlivců s dějinnými událostmi před 2. světovou válkou, v jejím průběhu i v období vlády komunistického režimu.

Web »

Sadový okruh

Sadový okruh

Městské sady, které vznikly na místě dřívějších městských hradeb, obklopují historické centrum města. Svým návštěvníkům nabízejí prostor k příjemné procházce a posezení, ať už na lavičkách v parku nebo v některé z přilehlých kaváren či restaurací. Během roku se zde koná celá řada kulturních akcí a festivalů. Sady jsou obklopeny několika zajímavými historickými budovami. Najdete zde sochy významných plzeňských osobností včetně Spejbla a Hurvínka.

Web »

Visit PlzeňPlzeňský krajKudy z nudy